Om meg

Hanne Haukom, født i Vinje  i 1967, studert på Blaker og i Bergen. Bor nå i Tønsberg. Master i keramisk kunst i 1997. Siden 1998 bosatt i Tønsberg med atelier og kunstnerisk praksis.

Mitt hovedfokus har i mange år vært ornamentikk, mønster og komposisjon av flater. Jeg har jobbet med gipsformer og flytende porselen og jeg har forsøkt å utvikle meg selv og mitt kunstnerskap innenfor disse rammene. Jeg har kjent på porselenets muligheter og begrensinger. De siste årene har jeg imidlertid gått tilbake til det som startet min interesse for keramikk, den plastiske leiren som er formbar med hendene og enkelt verktøy. Det er på en måte å gå tilbake til keramikkens basis, håndbygde objekter der material og form spiller hovedrollen og hendenes avtrykk er synlig. I de to-dimensjonale arbeidene, i porselen, ligger mitt fokus i hovedsak på det som skjer på overflaten, fargene, mønsteret og ornamentene. Kanskje var det den generelle interessen og samtidskunstens fornyede fokus på materialer som gjorde at jeg søkte tilbake til tre-dimensjonale objekter, håndbygd i grov steingodsleire. Jeg bygde vaseformer ved hjelp av et håndverk som har fulgt mennesker i årtusener og vært med på å utvikle vårt samfunn og sivilisasjon.

Jeg leter, jeg finner, jeg mister. Undervegs har jeg, men noen kommer. Jeg ser etter noe jeg aldri har sett før, noe nytt, uventet og ukjent, men også gjenkjennelig og familiært. Jeg forsøke å finne en måte å forstå.

Hendene er verktøyet, leiren er materialet. Med hendene former jeg materialet, jeg forteller. Historier skapes i møtet mellom hender og hode, kildene blir synlige. Jeg har ikke hørt disse fortellingene før. Jeg trenger tid.

Jeg vil gjerne gi et øyeblikk av noe vakkert, noe vennlig, men også synlig og overraskende.