Kunstkonsulent

Furuheim Sykehjem i Larvik.

Necklace 2016

Rød granitt

Billedhogger Harald Oredam. http://www.oredam.no